Pokyny pro pacienta

OGTT  - Těhotenská křivka

OGTT (Orální glukózový toleranční test)

OGTT provádíme denně.

Na zátěžový test je nutné předem se objednat pouze na na tel. čísle 558 605 001, v čase od 9.00 do 11.00 hod., každý pracovní den. V den odběru jsou pacienti odbaveni přednostně. Vyšetření je časově náročné (cca 3 hodiny), kdy je pacient po celou dobu vyšetření nalačno a pod dohledem zdravotnického personálu.

 

 • 3 dny před provedením OGTT konzumujte běžnou stravu bez omezení cukru a udržujte běžný pitný režim.
 • Asi 10-14 hodin před testem lačněte (tedy cca od 18:00 hodin předchozího dne), nepijte sladké tekutiny, kávu, nekuřte. Pít je možné neslazené tekutiny např. vodu, neslazený čaj, minerálku. V den vyšetření nekonzumujte ani žvýkačku.
 • Minimálně 24 hodin před vyšetřením nepijte alkoholické nápoje včetně piva.
 • Minimálně jeden den před provedení testu se vyvarujte nadměrné fyzické zátěži, běžná aktivita je povolena. Vyšetření nelze provést po předchozí noční směně. Noc před vyšetřením byste měl(a) vklidu relaxovat na lůžku.
 • Pokud je to možné (umožňuje-li to zdravotní stav), pouze však se souhlasem ošetřujícího lékaře, vysaďte léky (zejména glukokortikoidy, diuretika, betablokátory, toroidní hormony) a neužívejte energetické a multivaminové přípravky. Jinak léky užívejte ve stanovenou dobu a zapijte pouze vodou. Vyšetření by se nemělo provádět v případě, že hladina glukózy v krvi před testem nalačno přesahuje hodnotu 7,0 mmol/l, u těhotných 5,1 mmol/l. Odběr nalačno je potřeba opakovat v jiný den.
 • Vyšetření se neprovádí v době akutního onemocnění (chřipka, nachlazení, angína, operace, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, zánětlivé onemocnění apod.) nebo do 6 týdnů po něm a užen při menses.

 

Vlastní provedení vyšetření

 1. Odběr krve z loketní žíly nalačno.
 2. Vypití testovacího nápoje ( 75 g glukózy/300 ml vody) v přůběhu 5 - 10 minut.
 3. Po 2 hodinách v klidu opětovný odběr žilní krve (u těhotných žen 2 odběry - po 1 hodině a po 2 hodinách)

 

Při provedení testu se řiďte následujícím pokyny

 1. V den provedení testu se dostavte nalačno, mezi 7:00 - 8:00 hodin do Krevního centra Frýdek - Místek ( odběrová místnost v 1. patře naproti schodišti)
 2. Vezměte sebou žádanku na laboratorní vyšetření, kterou Vám vyplnil ošetřující lékař a průkazku zdravotní pojišťovny
 3. Odběry na OGTT mají přednost.
 4. Dále dodržuje pokyny zdravotní sestry
 5. V průběhu celého testu nejezte,nepijte a nekuřte!
 6. Po dobu testu seďte v klidu v čekárně a nevzdalujte se (WC se nachází v prosotru čekárny)
 7. Jakékoliv zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, průjem, mdlobu apod.) oznamte okamžitě zdravotní sestře, která provádí vyšetření, nebo komukoliv ze zdravotnického personálu.
 8. Výsledek provedeného testu bude sdělen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vás s výsledkem vyšetření seznámí.
 9. Po skončení vyšetření je možno setrvat ještě 1 hodinu v čekárně vzhledem k možnému riziku kolapsového stavu v důsledku poklesu hladiny cukru po zátěži. Je vhodné mít s sebou svačinu, kterou po skončení testu můžete sníst. 

 

Informovaný souhlas pacienta poskytnutím zdravotního výkonu (OGTT), který lze (včetně instrukcí) stáhnout ZDE.

Sběr moče na vyšetření odpadu

 1. Ráno v 06.00 hodin (ne v pátek a v sobotu) se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve označené I. Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06.00, se do láhve vymočíte naposledy.
 2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2.0 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do zcela čisté nádoby, pokud možno z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechte.
 3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
 4. Žádanku a lahve s močí přineste v den ukončení sběru moče. Současně Vám odebereme krev na další vyšetření. Dostavte se proto kterýkoliv pracovní den v měsíci nalačno mezi 07.00 - 08.30.

Vyšetření mikroalbuminurie

 1. Moč sbírejte za 8 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.
 2. Ve 22:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO sběrnou nádobu. Během nočního odpočinku sbírejte veškerou moč do čistě vymyté plastové láhve
 3. V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy.
 4. Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě.
 5. Sběrnou láhev označte štítkem, na který napište své jméno a příjmení, datum narození a dobu sběru v hodinách. Sběrnou láhev uzavřete čistou zátkou.
 6. Ke sběrné láhvi připojte požadavkový list (průvodku, žádanku).
 7. Celý objem moči odevzdejte buď ve Vaší diabetologické ambulanci nebo laboratoři.

Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých

 1. Sběr začíná v určený den přesně v ....... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné láhve).
 2. Sběrné období trvá 3 hodiny.
 3. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2.5 3.5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
 4. Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.
 5. Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (třetina litru).
 6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře.

 

Odběr stolice na okultní krvácení

Ošetřující lékař vám vydá žádanku a zkumavku na vzorek stolice určenou k průkazu hemoglobinu ve stolici. Toto vyšetření pomáhá detekovat patologické změny v dolní části zažívacího traktu.  Řiďte se, prosím, níže uvedenými pokyny pro správný odběr.

 

Pokyny k odběru stolice pro vyšetření okultního krvácení