Laboratoře

Další informace

Součástí laboratorního komplementu Laboratoř Krevního centra ve Frýdku-Místku jsou úseky klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, klinické imunologie a sérologie, lékařské genetiky a kontrolní laboratoře.

 

Laboratoř provádí klinické vyšetření biologického materiálu podle nastavených metodik, které reagují na nejnovější diagnostické trendy, jak pro lékaře našeho zařízení, tak i pro praktické lékaře, lékaře specialisty a zdravotnická zařízení v Moravskoslezském regionu. V laboratorním komplementu se taktéž provádějí virologická vyšetření krve dárců, DNA testování pro určení otcovství a veterinární vyšetření.


Jednotlivé laboratorní úseky disponují moderním technickým, přístrojovým a diagnostickým vybavením, které obsluhuje kolektiv plně kvalifikovaných laborantů pod vedením vysokoškolských odborníků. 


Úroveň kvality práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod je sledována pomocí systému interní a externí kontroly kvality a taktéž pomocí zpětné odezvy od klientů.

 
Laboratoř Krevní centrum a její jednotlivé úseky jsou držiteli osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013 a úsek kontrolní laboratoř je držitelem certifikátu SVP pro výrobce od SÚKL v souladu s článkem 111(5) Směrnice 2001/83/ES a s §13, odst.2, písm.a  bod 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Více informací naleznete v Laboratorní příručce.

 

Kontakty

Vedoucí laboratoře:  Mgr. Andrea Holubová
 
  558 605 015
   
Zástupce vedoucího laboratoře: Ing. František Všianský
 
  558 605 012
   
Příjem biologického materiálu: 558 605 024
Centrální vklad:  558 605 002, 731 659 706
Krevní obrazy: 558 605 005
Analýza moči: 558 605 023
Úsek biochemie: 558 605 004
Úsek hematologie: 558 605 005
Úsek imunologie: 558 605 005
Úsek genetiky: 558 605 003, 604 579 932
Úsek kontrolní laboratoř: 558 605 029