Ambulance

Naši klienti jsou ošetřováni v interních hematologických ambulancích, kde poskytujeme komplexní interní léčbu a komplexní léčbu krevních chorob, včetně léčby trombofilních stavů a poruch hemostázy a trombózy.

Provádíme předoperační interní vyšetření a vyšetření pacientů do lázní.

Lékaři mají k dispozici sonograf, EKG, ergometr a tlakový holter, který slouží k 24 hodinovému monitorování krevního tlaku.

Ambulance alergologie a klinické imunulogie poskytuje diagnostiku snížené obranyschopnosti a systémových nemocí a laboratorní diagnostiku alergií a ekzémů.

Na všech ambulancích máme zavedený objednávkový systém. Akutní stavy řešíme neokladně.

Vedle ambulancí slouží klientům infuzní stacionář, kde mimo infuzí aplikujeme i transfúzní přípravky a provádíme terapeutické venepunkce.

V ambulanci funguje klasický objednávkový systém:

  • Objednávky osobně nebo telefonicky
  • Objednaní pacienti mají přednost
  • Poslední pacient 1 hodinu před koncem ordinační doby
  • Akutní případy v dopoledních hodinách po telefonické domluvě s ordinujícím lékařem

Další informace