Imunologie

Služby poskytované úsekem imunologie

 • Běžná vyšetření antiinfekční sérologie jsou prováděna technikou ELISA a CMIA (Borrelia b., Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Yersinia, Toxoplasma gondii, syfilis, EBV, CMV, HIV, VHB, VHA, VHC). Konfirmace jsou prováděny blotovací technikou.
 • Pro potřebu alergologické praxe provádíme stanovení celkového IgE a specifického IgE.
 • Testované alergeny jsou seskupeny v logicky členěných blocích (inhalační, potravinový, pediatrický, atopy panel, hmyzí jed). Vyšetření je prováděno imunoblotovou technikou.
 • ELISA metodou je vyšetřována intolerance lepku (DEA gliadin IgA, IgG) a tkáňová trans-glutamináza (IgA, IgG).
 • Autoprotilátky jsou vyšetřovány metodou nepřímé imunofluorescence (ANA, ds-DNA), nebo typizovány imunoblotem (ENA, ANA/ENA imunoblot), Vaskulitis (PR3, MPO, GMB), Neurologické syndromy, Myopatie, Autoimunitní hepatitis.

 

Přístrojové vybavení

 • Agility (Dynex, TestLine)
 • LIAISON XL (Diasorin)
 • DYNABLOT, DYNABLOT Automatic (Dynex)
 • GEMINI (Stratec)
 • fluorescenční mikroskop EUROStar III Plus (EUROIMMUN)
 • Cobas e411 (Roche)

 

Vedoucí úseku

Mgr. Andrea Lipinová

558 605 015