Darování krve

ŽÁDÁME DÁRCE, ABY SE K ODBĚRU PŘEDEM OBJEDNALI

NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH JEDNOTLIVÝCH ODBĚRNÝCH MÍST.

Frýdek - Místek
Havířov
Bohumín
Valašské Meziříčí
Opava
Nový Jičín
 

Všeobecné předpoklady k dárcovství

 • Dodržení intervalu mezi jednotlivými odběry a maximálního objemu odebrané plazmy.
  => Více informací o intervalech
 • Minimální věk je 18 let, maximální 65 let.
 • Pro první darování je maximální věk 60 let.
 • Schopnost dorozumívání se v naší řeči a vyplnění dotazníku.
 • Fyzický stav
 • Krevní tlak systolický méně než 180, diastolický méně než 100.
 • Tělesná teplota do 37° Celsia.
 • Minimální váha 50kg.
 • Inspekce celkového vzhledu dárce, stavu výživy a hydratace.
 • Známky stavu po požití alkoholu, drog, nepřiměřené reakce jsou důvodem k nepřipuštění k odběru, případně následného vyřazení z registru dárců.

Co je důležité vědět před odběrem

 • Nezapomeňte si vzít občanský průkaz (cestovní pas) a průkaz pojišťěnce!

 

Co jíst, nejíst a pít před odběrem

24 hodin před odběrem je nezbytně nutné z vynechat jídelníčku tučná jídla a nepít alkohol. Není dobré hladovět. Doporučujeme jíst potraviny, které neobsahují tuky, syrové i tepelně upravené ovoce a zeleninu, ale bez tuku. Velmi důležité je pít před odběrem dostatečné množství tekutin (minerálky, čaj s cukrem, medem, citrónem, ovocné šťávy). V den odběru snídejte netučné pečivo s marmeládou, ovoce a slazený čaj, případně džusy.

 

Časový průběh odběru

Odložení svršků po příchodu do skříněk na chodbě, vyplnění dotazníku 15 minut
Evidence - registrace dárce do počítače, měření tlaku, odběr krve na krevní obraz, měření teploty 15 minut
Laboratorní vyšetření krevního obrazu 20 minut
Vyšetření dárce - kontrola dotazníku - vyšetření lékařem 15 minut
Vlastní odběr minimálně 15 minut
Občerstvení po odběru v bistru Krevního centra 30 minut

 

V případě prodloužení pobytu Vás prosíme o trpělivost. Všichni pracovníci Krevního centra mají zájem na tom, abyste v našem zařízení byli spokojeni.

 

Výhody pro dárce

 • Kontrola Vašeho zdravotního stavu.
 • Jednou z velkých výhod dárcovství je podrobné vyšetření krve dárce před odběrem, 1x ročně vyšetření cholesterolu, triglyceridů a glukózy. Tato laboratorní vyšetření jsou pro dárce krve a plazmy bezplatná.
 • Pracovní volno v den odběru - dárce nárok na pracovní volno, a to v rozsahu 24 hodin od doby nástupu na odběr, vlastní odběr včetně cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby.
 • V případě neuskutečnění odběru klient nárok na tzv. propustku od lékaře.
 • Odpočet od základu daně z příjmu (3000,- za odběr).
 • Vitamíny či jiná zvýhodnění dle zdravotní pojišťovny - informace na evidenci Krevního centra nebo na webových stránkách pojišťoven: VZP ČR (111), ČPZP (205), RBP (213), ZP MV ČR (211), VoZP (201), OZP (207).
 • Sleva na MHD ve Frýdku-Místku
  • 10 odběrů - poloviční sleva
  • 20 odběrů - bezplatná jízdenka
   K vyřízení slevy na oddělení informací MHD je nutno mít s sebou občanský průkaz, fotografii a čipovou kartu.
 • Stravenka do bistra Krevního centra.
 • Akce se slosováním o věcné ceny.
 • Ocenění dárců ČČK
  • 10 odběrů - bronzová plaketa prof. Jánského
  • 20 odběrů - stříbrná plaketa prof. Jánského
  • 40 odběrů - zlatá plaketa prof. Jánského
  • 80 odběrů - zlatý kříž III. třídy
  • 120 odběrů - zlatý kříž II. třídy
  • 160 odběrů - zlatý kříž I. třídy

 

Důvody vyřazení dárce (PDF)

Intervaly

Intervaly mezi jednotlivými odběry

 • Minimální interval mezi darováním krve je 8 týdnů, maximální počet odběrů je 6 za rok u muže a 5 u ženy. Doporučený interval je 12 týdnů , doporučený počet odběrů u mužů 4 ročně, u ženy 3 ročně.
 • Minimální interval mezi odběry plazmy je 14 dní, maximální objem plazmy odebraný v jednom týdnu je 1000ml, ročně pak 25 litrů.
 • Minimální interval mezi odběrem plazmy a krve je 1 týden.
 • Minimální interval mezi odběrem krve a plazmy 4 týdny.
 • O výjimkách rozhoduje lékař.
 • K darování plazmy přichází dárce obvykle v tzv. cyklech, tedy několika po sobě jdoucích odběrech s následnou pauzou . Zpravidla je těchto odběrů pět, ale jsou možné individuální domluvy za předpokladu nepřekročení výše uvedených kritérií.

Informace pro zájemce o dárcovství kostní dřeně

 

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD)

Registr dárců dřeně je databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část vlastních krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či vyznání. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je u nás – stejně jako na celém světě – bezplatné.

 

ČNRDD je nestátní organizace, pracující od r. 1992 jako obecně prospěšná společnost na celém území České republiky. Patří mezi nejefektivněji pracující registry světa, jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA.

 

Krevní centrum, s.r.o. ve Frýdku-Místku je náběrovým a registračním místem, kde se do tohoto registru mohou klienti zapsat.

 

Podrobnější informace o tom, zda se můžete stát dárcem kostní dřeně naleznete přímo na stránkách národního registru.

 

Stránky Českého národního registru dárců kostní dřeně

 

 

Kdo se může a kdo nemůže stát dárcem kostní dřeně?

 

Kde najdu registrační a odběrová centra?

 

Jak probíhá registrace do národního registru?