Darování krevní plazmy

Odběr krevní plazmy za úhradu

Darujte krevní plazmu 1x za 14 dní a my Vám měsíčně uhradíme 1800,- Kč.*

Pokud máte zájem přispět k dobré věci, najdete si čas a jste starší 18ti let, tak se dostavte k nám, do některých z našich odběrových míst, které se nacházejí ve Frýdku – Místku, Havířově, Bohumíně, Valašském Meziříčí, Opavě, Novém Jičíně nebo Hranicích a darujte krevní plazmu.

Každým dárcovstvím krevní plazmy můžete zachránit život nejen sobě, ale i někomu z Vašich blízkých. Je statisticky dáno, že dva ze tří lidí jsou odkázání během svého života na výrobky z krevní plazmy, které jim zachrání život. Krevní plazma je nenahraditelná pro výrobu životně důležitých léčiv. Proto každým odběrem podporujete výrobu těchto nenahraditelných léků používaných při léčbě dětských i dospělých pacientů.

 

Vaše rozhodnutí stát se dárcem krevní plazmy je proto velmi důležité.

Pokud se rozhodnete pro darování krevní plazmy, kontaktujte některé z našich odběrných míst.

 

Frýdek - Místek
Havířov
Bohumín
Valašské Meziříčí
Opava
Nový Jičín
Hranice

 

* Upozornění: na základě níže uvedeného právního předpisu vyplácíme za každý odběr krevní plazmy náhradu 800 Kč.

Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1x krát za 14 dní platí: Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

O plazmě

Pokud máte zájem přispět k dobré věci, jste osoba starší 18ti let, tak se dostavte k nám, do některých z našich sedmi odběrových míst a darujte krevní plazmu. Krevní centrum Frýdek-Místek odebranou krevní plazmu zasílá prvořadě k nezbytnému použití pro léčbu pacientů smluvním nemocničním partnerům a k průmyslovému zpracování za účelem výroby léčiv.

Pokud se chcete stát dárcem plazmy, přečtěte si veškeré níže uvedené informace, protože jen opakovaným darováním skutečně pomáháte. Pokud se dárce dostaví pouze k jednomu odběru, jeho plazma nemůže být použita k výrobě léčiv a musí být zlikvidována.

Proces, při kterém se plazma získává, se nazývá plazmaferéza. V průběhu plazmaferézy se z krve odděluje tekutá plazma a dárci se vrací jeho červené a bílé krvinky a krevní destičky zpět.

 

Krevní plazma – Víme co to je

Krevní plazma je nažloutlá kapalina, která vytváří prostředí pro krevní buňky a zajišťuje přenos živin a odvod zplodin metabolismu. Je to tekutá část krve, která tvoří u mužů 54% a u žen 59% jejího objemu. Zbývající část představují červené a bílé krvinky a krevní destičky.

Samotná krevní plazma je tvořena z 91% vodou. Dále obsahuje 1% anorganických (minerálních) látek – soli a fyziologického roztoku a 8% organických látek – plazmatické bílkoviny, glukóza, dusíkaté látky, vitamíny a hormony, které jsou základem pro výrobu života zachraňujících léčiv. V podstatě můžeme krevní plazmu označit za krev bez krevních tělísek. Krevní plazmu nelze uměle vyrobit, a proto jsou tisíce nemocných lidí odkázaných na pomoci dobrovolných dárců.

 

Proteiny v plazmě a nemoci, které léčí

Albumin – šokové stavy, popáleniny, syndrom akutní respirační tísně, kardiopulmonální operace bypassu IVIG – Intravenózní imunoglobulin – primární imunitní nedostatečnost, autoimunitní onemocnění, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, idiopatická trombocytopenická purpura Koagulační faktory – hemofilie A&B, von Willebrandova choroba, poruchy srážlivosti krve Alpha -1 Antitrypsin – nedostatečnost Alpha -1 Antitrypsinu.

 

Jak se krevní plazma zpracovává

Na začátku odběru se z plazmy odebírají vzorky na virologické testování (HIV, žloutenka, syfilis) a plazma je poté šokově zamrazena při teplotě ≤25 °C a uložena v komorovém mrazícím zařízení při teplotě ≤20 °C. Pokud jsou výsledky testů negativní (pokud se neprokáže přítomnost testovaných virů v odebraném vzorku), zůstává plazma nadále v komorovém mrazícím zařízení do doby vydání souhlasu k odeslání do frakcionačního závodu, kde se dále zpracovává.

 

POTŘEBUJEME PLAZMU – URČITĚ ANO !!!

Každým dárcovstvím krevní plazmy můžete zachránit život nejen sobě, ale i někomu z Vašich blízkých. Je statisticky dáno, že dva ze tři lidí jsou odkázání během svého života na výrobky z krevní plazmy, které jim zachrání život. Krevní plazma je nenahraditelná pro výrobu životně důležitých léčiv. Proto každým odběrem podporujete výrobu těchto nenahraditelných léků používaných při léčbě dětských i dospělých pacientů.

 

  • K udržení krevního objemu a životních funkcí při těžkých úrazech a operacích.
  • K regulování srážlivosti krve například při krevních onemocněních jako je hemofilie.
  • Při poruchách obranyschopnosti.
  • Při léčbě velkoplošných popálenin.
  • K prevenci a léčbě životu nebezpečných infekcí jako je hepatitis, tetanus nebo vzteklina.
  • Při očních, plastických a ortopedických operacích jako tkáňové lepidlo,například ke spojování přetržených šlach.

 

KOLIK POTŘEBUJEME PLAZMY – NIKDY NENÍ DOST A STÁLE CHYBÍ !!!

Plazmy je dlouhodobý nedostatek a potřeba neustále roste. Ani Evropa není soběstačná v odběrech plazmy pro výrobu krevních derivátů. Vaše rozhodnutí stát se dárcem je proto velmi důležité. Na lécích vyrobených z plazmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců pacientů.

Koncentrát Faktoru VIII,IX se používá pro léčbu vrozené hemofilie A, B. Pro léčbu jednoho pacienta s vrozenou krvácivostí (Hemofilií A) je potřeba darovat i přes 1000 odběrů ročně.

Pro léčbu vrozené imunodeficience (defektu imunity) intravenózní aplikací imunoglobulinů „postačuje“ 130 odběrů plazmy ročně.

Dalším je lék na vzácnou nemoc – vrozený deficit Alpha – 1 Antitrypsinu. Pro výrobu koncentrátu Alpha- 1 Antitrypsinu na roční léčbu je nutné darovat 1000 odběrů.

 

Zásadní informaci pro laiky je, že Česká republika nemá vlastní centrum pro frakcionaci. Proto se odebraná krevní plazma k dalšímu průmyslovému zpracování vyváží do zahraničí, kde je zajištěna její frakcionace. Po zpracování krevní plazmy se vrací zpět do České republiky ve formě krevních derivátů (léčiv) pro potřeby našich pacientů.

 

DARUJ PLAZMU, DARUJ ŽIVOT !!!