Biochemie

Svým klientům poskytujeme především tyto služby

 • Základní biochemická vyšetření (stanovení iontového hospodářství, metabolických poruch, jaterních testů a zánětlivých markerů),
 • Specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, protilátek, proteinů a dalších biologicky významných látek v těle)
 • Laboratorní vyšetření pro potřebu laboratorního screeningu vrozených vývojových vad v 1. i 2. trimestru těhotenství,
 • Laboratorní vyšetření hladin antiepileptik,
 • Vyšetřování specifických proteinů, monoklonálních gamapatií,
 • Konzultační a interpretační služby v oblasti klinické biochemie,
 • Veterinární vyšetření (základní biochemie, endokrinologie)
 • Vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku,
 • Komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.
 • Vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku
 • Komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpraování v laboratním informačním systému.
 • Více najdete v Laboratorní příručce - seznam metod zde.

 

Kontakty

Vedoucí úseku:   Ing. František Všianský
   
    558 605 015
     
Zástupce vedoucího úseku:   Mgr. Jana Chlopčíková
   
    558 605 015
     
Úsek biochemie - laboratoř:     558 605 004