Biochemie

Svým klientům poskytujeme především tyto služby

 • Základní biochemická vyšetření (stanovení iontového hospodářství, metabolických poruch, jaterních testů a zánětlivých markerů),
 • Specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, protilátek, proteinů a dalších biologicky významných látek v těle),
 • Laboratorní vyšetření pro potřebu laboratorního screeningu vrozených vývojových vad v 1. i 2. trimestru těhotenství,
 • Laboratorní vyšetření hladin antiepileptik,
 • Vyšetřování specifických proteinů, monoklonálních gamapatií,
 • Konzultační a interpretační služby v oblasti klinické biochemie,
 • Veterinární vyšetření (základní biochemie, endokrinologie),
 • Vyšetření pro samoplátce,
 • Komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

 

Přístroje používané v laboratoři

 • Biochemický analyzátor Beckman Coulter AU5811
 • Imunochemické analyzátory Beckman Coulter Unicel DxI800, Cobas e411
 • Elektroforetický systém Hydrasys
 • Močový analyzátor iRICELL fa Beckman Coulter
 • HPLC-UV/VIS Shimadzu
 • Analyzátor glykovaného hemoglobinu Arkray Adams HA 8180V
 • Analyzátor pro psy a kočky FujiFilm Dri-Chem Immuno Au 10V

 

Vedoucí úseku

Mgr. Monika Farná

558 605 015

 

Seznam testů viz Laboratorní příručka