Biochemie

Svým klientům poskytujeme především tyto služby

  • Základní biochemická vyšetření (stanovení iontového hospodářství, metabolických poruch, jaterních testů a zánětlivých markerů),
  • Specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových a kostních markerů, protilátek, proteinů a dalších biologicky významných látek v těle)
  • Laboratorní vyšetření pro potřebu laboratorního screeningu vrozených vývojových vad v 1. i 2. trimestru těhotenství,
  • Laboratorní vyšetření hladin antiepileptik,
  • Vyšetřování specifických proteinů, monoklonálních gamapatií,
  • Konzultační a interpretační služby v oblasti klinické biochemie,
  • Veterinární vyšetření (základní biochemie, endokrinologie),
  • Vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku,
  • Komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpraování v laboratním informačním systému.
  • Více najdete v Laboratorní příručce - seznam metod zde.

 

Kontakty

Vedoucí úseku:   Mgr. Jana Chlopčíková
   
    558 605 015
     
Úsek biochemie - laboratoř:   558 605 004