Lékařská genetika

Poskytujeme zejména tyto služby

Prováděná vyšetření jsou zaměřena zejména na oblast hematologie, onkohematologie, farmakologie a imunologie, které napomáhají k diagnostice a v nových přístupech k léčbě a profylaxi závažných onemocnění. V současnosti nabízíme široké spektrum vyšetření jak dědičných, tak získaných onemocnění.

 

  • Molekulárně genetické vyšetření vybraných sekvenčních variant genů
  • Vyšetření chorob asociovaných s určitými HLA typy
  • Stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1 a detekce mutací u myeloproliferativní neoplázií
  • Genotypizace před zahájením léčby
  • Typizace RhD variant a stanovení zygozity RhD
  • Vyšetření pro samoplátce

 

Provádíme testy otcovství jak anonymní (pro osobní účely), tak s návazností na znalecké DNA testy otcovství požadované soudem nebo fyzickou osobou pro účely soudních sporů nebo kvůli zápisu českého občanství dítěte do matriky.

 

Vedoucí úseku

RNDr. Radmila Richterová

558605047