Kontrolní laboratoř

Poskytujeme tyto služby

Činnost kontrolní laboratoře byla zahájena v roce 2018 a je zaměřena na testování přítomnosti virů HIV-1, HIV-2, HBV a HCV metodou NAT (nucleic acid testing) u dárců krve a krevních složek. V této oblasti jsme byli mezi třemi prvními „průkopníky“, kteří v České republice zahájili testování těchto infekčních markerů nad rámec povinné legislativy, čímž jsme přispěli k významnému snížení rizika přenosu těchto infekcí transfuzí.

 

U všech dárcovských odběrů, které zpracováváme, provádíme laboratorní vyšetření v souladu s platnou Vyhláškou o lidské krvi č. 143/2008 Sb.

Zavedený systém správné výrobní praxe dle VYR 32.

 

Vedoucí úseku

RNDr. Radmila Richterová

558605047

 

Manažerka kvality

Mgr. Renáta Fučková