Intervaly mezi jednotlivými odběry

  • Minimální interval mezi darováním krve je 8 týdnů, maximální počet odběrů je 6 za rok u muže a 5 u ženy. Doporučený interval je 12 týdnů , doporučený počet odběrů u mužů 4 ročně, u ženy 3 ročně.
  • Minimální interval mezi odběry plazmy je 14 dní, maximální objem plazmy odebraný v jednom týdnu je 1000ml, ročně pak 25 litrů.
  • Minimální interval mezi odběrem plazmy a krve je 1 týden.
  • Minimální interval mezi odběrem krve a plazmy 4 týdny.
  • O výjimkách rozhoduje lékař.
  • K darování plazmy přichází dárce obvykle v tzv. cyklech, tedy několika po sobě jdoucích odběrech s následnou pauzou . Zpravidla je těchto odběrů pět, ale jsou možné individuální domluvy za předpokladu nepřekročení výše uvedených kritérií.