Intervaly

Intervaly mezi jednotlivými odběry

  • Praktikovaný interval mezi darováním krve je u mužů 10 - 12 týdnů což představuje 4 -5 odběrů za rok u žen je praktikovaný interval 16 týdnů což představuje cca 3 odběry za rok. 
  • Minimální interval mezi odběry plazmy je 14 dní.
  • Minimální interval mezi odběrem plazmy a krve je 1 týden.
  • Minimální interval mezi odběrem krve a plazmy 4 týdny.
  • O výjimkách rozhoduje lékař.