Vnitřní oznamovací systém

14. prosince 2023

V souladu právním řádem České republiky, zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva (dále jen „Směrnice“), je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (VOS). Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Krevní centrum s.r.o. dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více informací  https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

  1. písemně elektronicky na e-mailovou adresu:
  2. telefonicky na telefonní lince:  737 862 633 (provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek 8:00 - 13:00)
  3. ústně v sídle organizace, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení
  4. písemně na podatelně organizace. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“

 

 

Příslušnou osobou organizace je:       Mgr. Peter Hořava