Trvalé vyřazení

Důvody trvalého vyřazení dárce

 • Sexuální kontakt s nemocnými s infekcí HIV
 • Probíhající infekce virem hepatitidy nebo sexuální kontakt s takovou osobou
 • Anamnéza proběhlé virové hepatitidy
 • Užívání intravenosních drog v současnosti či minulosti a sexuální kontakt s těmito osobami
 • Rizikové sexuální chování (prostituce, sexuální kontakt mezi muži po roce 1977) a jejich sexuální partneři. pozn. Trvalé vyloučení v případě pokračující sexuálního kontaktu, jinak 1 rok od data posledního kontaktu
 • Infekce syfilitidou v současnosti nebo minulosti
 • Podezření ze zneužívání léků, drog nebo alkoholuHemofílie nebo jiná chronická koagulační porucha pokud je léčena preparáty koagulačních faktorů a sexuální kontakt s těmito osobami
 • Diabetes při léčbě perorálními antidiabetiky a insulin dependentní diabetes
 • Vážné chronické onemocnění - jako např- nádorové, onemocnění lymf. uzlin, aktivní TBC., ve vybraných případech na základě rozhodnutí lékaře jsou přípustné výjimky při prokazatelném vyléčení
 • Chronická nefritida a pyelonefritida, těžká chronická bronchitida
 • Užívání i kdykoliv v minulosti generika etretinátu (firemní názvy Tegison, Tigason..)
 • Léčba kdykoliv v minulosti růstovým hormonem, nebo jinými extrakty z hypofýzy
 • Onemocnění s přenosnou formou spongiformní encefalopatie / Creutz- Jakobsova choroba nebo její varianta) nebo podezření na takové onemocnění nebo rodinná anamnéza takovéhoto onemocnění
 • Kumulativní pobyt ve Velké Británii více než 6 měsíců mezi lety 1980 a 1996
 • Příjemci transplantátu tvrdé pleny nebo rohovky , prodělaný chirurgický zákrok na mozku
 • Autoimunní onemocnění
 • Alergie- dokumentovaná historie anafylaktické reakce
 • Onemocnění srdce a oběhová- onemocnění věnčitých tepen, anginou pecoris, těžkou arytmií, cerebrovaskulární onemocnění, prodělaná artreriální nebo opakovaná žilní tromboza
 • Hypertenze: pokud se jedná o stupeň více než I- tedy s postižením orgánovým
 • Zhoubná nádorová onemocnění jsou důvodem k trvalému vyřazení- výjimku může učinit lékař jen ve zvláštních případech, např. po ukončení úspěšného léčení neinvazivního nádoru cervixu a pod.
 • Psychotická onemocnění- tedy psychozy
 • Primární polycytémie