Seznam biochemických metod

[-2]proPSA_Sérum
25-hydroxyvitamin D_Sérum
Alaninaminostransferáza_S
Albumin/kreatinin_U
Albumin_dU
Albumin_Protein(S); (elfo)
Albumin_S
Alfa-1-globulin_Protein(S); (elfo)
Alfa-2-globulin_Protein(S); (elfo)
Alkalická fosfatáza_S
AMS_Moč
Amyláza_S
Anti-mikrosomy_S
Anti-tyreoglobulin_S
Anti-tyreoglobulin_Sérum
Asparátaminotransferáza_S
Beta-1-globulin_Protein(S); (elfo)
Beta-2-globulin_Protein(S); (elfo)
Beta-globulin_Protein(S); (elfo)
Bilirubin celkový_S
Bilirubin konjugovaný_S
C-peptid_S
C-peptid_Sérum
CA 125_S
CA 125_Sérum
CA 15-3_S
CA 15-3_Sérum
CA 19-9_S
CA 72-4_S
CA 72-4_Sérum
CEA_S
CEA_Sérum
Cirkulující imunitní komplexy_S
Clear. kreatininu korig._Pt(ledviny)
Clear. kreatininu odhad (MDRD)
Clear. P
Clobazam_S
Diazepam_Sérum
Digoxin_S
Draslík odpad
Draslík v moči
Draslík_S
eGFR (CKD-EPI kreat.)_Pt(ledviny)
Erytropoetin_Sérum
Estradiol_Sérum
Etosuximid_S
Faktor V gen_DNA(Leu,B)
Fenobarbital_S
Fenytoin_S
Fosfor odpad
Fosfor_S
Gama-globulin %_Protein(S)
Gama-glutamyltransferáza_S
Glukóza v moči
Glukóza_Moč
Glukóza_P
Glukóza_S
HDL Cholesterol_S
Hemoglobin A1c_B
Hemoglobin_Stolice
Homocystein_S
Hořčík odpad
Hořčík_S
hsC-reaktivní protein_S
Chloridy odpad
Chloridy v moči
Chloridy_S
Cholesterol_S
Karbamazepin epoxid_S
Kreatinin enzymaticky_dU
Kreatinin enzymaticky_Moč
Kreatinin enzymaticky_S
Kreatinin odpad
Kreatinin v moči
Kreatinin_S
Kreatinkináza_S
Krev (průkaz)_Stolice
Kyselina močová odpad
Kyselina močová_S
Lamotrigin_S
LD_S
LDL Cholesterol - výpočet_S
LDL Cholesterol_S
Lipáza_S
Lithium_S
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_P
NT-proBNP_P
Osmolalita - výpočet_S
Osteokalcin_S
Osteokalcin_Sérum
PAPPA_S
Primidon_S
Propeptid prokolagenu I N-term._P
Propeptid prokolagenu I N-term._Sérum
Protein celkový odpad
Protein celkový_S
Sodík odpad
Sodík v moči
Sodík_S
Sultiam_S
T3 celkový_S
Triacylglyceroly_S
Troponin I ultrasenzitivní_P
Troponin I_P
TSH_S
Urea odpad
Urea_S
Vápník ionizovaný_S
Vápník odpad
Vápník_S
Vazebná kapacita železa_S
Zinek_S
Železo_S