Laboratoře

 

Součástí laboratorního komplementu Laboratoř Krevního centra s.r.o. ve Frýdku-Místku jsou úseky klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, klinické imunologie a sérologie a lékařské genetiky.

 

Laboratoř provádí klinické vyšetření biologického materiálu podle nastavených metodik, které reagují na nejnovější diagnostické trendy jak pro lékaře našeho zařízení, tak i pro praktické lékaře, lékaře specialisty a zdravotnická zařízení v Moravskoslezském regionu. V komplementu laboratoře se taktéž provádějí veterinární vyšetření a DNA testování pro určení otcovství.


Jednotlivé laboratorní úseky disponují moderním technickým, přístrojovým a diagnostickým vybavením, které obsluhuje kolektiv plně kvalifikovaných laborantů pod vedením vysokoškolských odborníků. 


Úroveň kvality práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod je sledována pomocí systému interní a externí kontroly kvality a taktéž na základě zpětné odezvy od svých zákazníků. 
Na základě úspěšně provedeného akreditačního auditu ze strany ČIA o.p.s. je od roku 2014 Krevní centrum s.r.o. a její Laboratoř držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013.

Více informací naleznete v Laboratorní příručce zde.

 

Kontakt

Vedoucí laboratoře:     Ing. František Všianský
   
    558 605 015
     
Zástupce vedoucího laboratoře:   Ing. Vilém Židek
   
    558 605 015

 

 

Další informace