Potřeba krve a pokles operativy díky Covid-19

17. března 2021, 12:13

      Naši vážení dárci,

moc vám děkujeme za přízeň, kterou nám projevujete.

      V této nelehké době, kdy pandemie Covid 19 zasahuje do všech našich životů a brzdí různé lidské činnosti, dochází i ke změnám ve zdravotnictví, které ovlivňují dárce a dárcovství krve vůbec. Díky tomu, že se  de facto nemocnice proměnily v léčebny covidových pacientů a upadla operativa o 80 %, tím se nyní i potřeba krve pro naše nejbližší nemocnice o 80 % zmenšila. Hospodaření s krevními deriváty řídí pracovníci Krevní banky Krevního centra, kteří se snaží o to, aby omezená životnost krevních konzerv neproexpirovala, proto prosím dbejte jejich pokynů. Stále jsou potřebné určité skupiny krve, takže některé dárce s určitými parametry potřebujeme hned a někteří budou velmi potřební, se nemocnice uvolní a rozběhnou se plánované i neplánované operace.

      Naproti tomu je krevní plazma potřebná stále. Její delší expirační doba a způsoby zpracování dovolují jiné zacházení. Stále se z ní vyrábějí léčiva a i covidovým pacientům pomáhá při záchraně života. Proto, pokud si nyní můžete milí dárci vybrat, a například vaše krevní skupina není ta nejpotřebnější, prosím zvažte jako náhradní program darování krevní plazmy.

      Moc vám děkujeme, zachovejte přízeň Krevnímu centru, které se stará o transfuzní činnost již více než 25 let. Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl.

                                                                                                                    Vaše Krevní centrum.