Omezení dopravy v okolí Krevního centra

Www:

https://im.novinky.cz/mynews/385/193852-top_foto1-csf6k.jpg

7. května 2019, 09:29

Dle vyjádření Magistrátu Frýdku-Místku začne v polovině května 2019 oprava Rubikovy křižovatky a mostu, která může zkomplikovat dopravu pacientů a dárců ke Krevnímu centru. V rámci 1. etapy bude uzavřena polovina mostu s jízdním pruhem ve směru od kruhového objezdu u Kostikova náměstí k magistrátu, tedy polovina, která je blíže ke Krevnímu centru.

Doprava bude vedena po druhé části mostu, což ovšem znemožní odbočení doleva, a to pro všechny řidiče, už přijedou z kteréhokoliv směru. Současně s mostem se budou opravovat i opěrné pilotové zdi a rampy, což bude znamenat omezení dopravy na čtyřproudové komunikaci pod mostem, tedy na hlavním tahu na Český Těšín. Doprava zde bude svedena do jednoho pruhu v každém směru, což může znamenat tvorbu kolon na průtahu městem.

Ke Krevnímu centru by mělo jít odbočit přes ulici Jiráskova, možné kolony v okolí mohou tuto možnost znesnadnit. Je několik alternativních možností dojezdu.

Od nemocnice přes ulici Střelniční a Jiráskova k parkovišti Krevního centra. Nebo od frýdeckého Lidlu přes ulici Cihelní. Z místecké strany je možnost pro mobilní pacienty a dárce zaparkovat pod estakádou u sběrného dvoru a dojít asi 150 metrů pěšky ke Krevnímu centru.