Vyšetření:

Pořadové číslo 

Přesný název
postupu vyšetření

Identifikace
postupu vyšetření

Předmět vyšetření

801 - Klinická biochemie

 1.  

Stanovení látkové koncentrace sodíku iontově selektivní elektrodou (ISE)

[S_Sodík], [U_Sodík]

SOPV-LKC-01

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace draslíku iontově selektivní elektrodou (ISE)

[S_Draslík], [U_Draslík]

SOPV-LKC-02

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace chloridů iontově selektivní elektrodou (ISE)

[S_Chloridy], [U_Chloridy]

SOPV-LKC-03

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace vápníku fotometricky

[S_Vápník], [U_Vápník]

SOPV-LKC-04

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometricky

[S_Hořčík], [U_Hořčík]

SOPV-LKC-06

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace fosforu fotometricky

[S_Fosfor], [U_Fosfor]

SOPV-LKC-07

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace urey fotometricky

[S_Urea], [U_Urea]

SOPV-LKC-12

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace kreatininu fotometricky

[S_Kreatinin], [U_Kreatinin]

Výpočet odhadu glomerulární filtrace

[PT(KIDN)_Odhad glom. filtrace]

SOPV-LKC-36

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové fotometricky

[S_Kyselina močová],

[U_Kyselina močová]

SOPV-LKC-14

Sérum, moč

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky [S_Celková bílkovina],

[P_Celková bílkovina]

 

SOPV-LKC-15

Sérum, plazma

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky

[S_Albumin]

SOPV-LKC-16

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace glukózy fotometricky

[S_Glukosa], [U_Glukosa]

SOPV-LKC-17

Sérum, moč

 1.  

Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometricky [S_Bilirubin celkový]

SOPV-LKC-20

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky

[S_Cholesterol]

SOPV-LKC-22

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace HDL-cholesterolu fotometricky
[S_HDL-Cholesterol]

SOPV-LKC-23

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů fotometricky
[S_Triacylglyceroly]

SOPV-LKC-25

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity ALT kineticky [S_ALT]

SOPV-LKC-27

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity AST kineticky [S_AST]

SOPV-LKC-28

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity GGT kineticky [S_GGT]

SOPV-LKC-29

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity AMS kineticky [S_AMS]

SOPV-LKC-33

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity CK kineticky[S_CK]

SOPV-LKC-34

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace železa fotometricky[S_Železo]

SOPV-LKC-10

Sérum

 1.  

Stanovení molárního podílu HbA1c kapalinovou chromatografií [HB(B)_Glykovaný hemoglobin]

SOPV-LKC-182

Krev

 1.  

Stanovení látkové koncentrace LDL-cholesterolu fotometricky

[S_LDL-Cholesterol]

SOPV-LKC-24

Sérum

 1.  

Stanovení katalytické aktivity ALP kineticky [S_ALP]

SOPV-LKC-30

Sérum

815 - Laboratoř nukleární medicíny

 1.  

Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH metodou CMIA, [S_TSH]

SOPV-LKC-44

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace T3 metodou CMIA, [S_T3]

SOPV-LKC-45

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace T4 metodou LIA, [S_T4]

SOPV-LKC-47

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace volného T4 metodou LIA, [S_Volný T4]

SOPV-LKC-48

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace AFP metodou TRACE, [S_AFP]

SOPV-LKC-249

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace CEA metodou LIA, [S_CEA]

SOPV-LKC-51

Sérum

 1.  

Stanovení arbitrární látkové koncentrace PAPP-A metodou TRACE,[S_PAPP-A]

SOPV-LKC-245

Sérum

 1.  

Stanovení arbitrární látkové koncentrace volné beta podjednotky  hCG metodou TRACE,[S_Volná beta hCG]

SOPV-LKC-247

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace PSA metodou LIA, [S_PSA]

SOPV-LKC-52

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace Ferritinu metodou LIA, [S_Ferritin]

SOPV-LKC-67

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace Vitamínu B12 metodou LIA [S_B12]

SOPV-LKC-68

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace Folátu metodou LIA, [S_Folát]

SOPV-LKC-69

Sérum

 1.  

Stanovení látkové koncentrace volného T3 metodou LIA, [S_Volný T3]

SOPV-LKC-46

Sérum

813 - Laboratoř alergologická a imunologická

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace CRP turbidimetricky

[S_CRP]

SOPV-LKC-38

Sérum

 1.  

Stanovení arbitrární látkové koncentrace celkového IgE turbidimetricky [S_Celkový IgE]

SOPV-LKC-75

Sérum

 1.  

Stanovení specifického IgE metodou imunoblot

[S_IgE proti alergenům*]

SOPV-LKC-1000

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze (IgA) metodou EIA

[S_Anti-transglutamináza IgA ]

SOPV-LKC-474

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti gliadinu DA (IgA,IgG) metodou EIA

[S_Anti-gliadin IgA, DGP],

[S_Anti-gliadin IgG, DGP]

SOPV-LKC-476

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgA turbidimetricky

[S_IgA]

SOPV-LKC-61

Sérum

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgG turbidimetricky

[S_IgG], [P_IgG]

SOPV-LKC-62

Sérum, plazma

 1.  

Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgM turbidimetricky [S_IgM]

SOPV-LKC-63

Sérum

 

802 - Lékařská mikrobiologie

 1.  

Stanovení protilátek proti Chlamydia pneumoniae (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA

[Chlamydia pneum. IgA]

[Chlamydia pneum. IgG]

[Chlamydia pneum. IgM]

SOPV-LKC-387

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti Chlamydia trachomatis (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA

[S_Chlamydia trach. IgA]

[S_Chlamydia trach. IgM]

[S_Chlamydia trach. IgG]

SOPV-LKC-381

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou ELISA

[S_Borrelia b.s.l. IgG]

[S_Borrelia b.s.l. IgM]

SOPV-LKC-391

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti EBV VCA (IgM, IgG), EA-D IgG EBNA1 IgG metodou ELISA

[S_EBV VCA IgG,]

[S_EBV VCA IgM]

[S_EBV EBNA-1 IgG]

[S_EBV EA-D IgG]

SOPV-LKC-372

Sérum

 1.  

Stanovení protilátek proti Cytomegaloviru  (IgM, IgG) metodou ELISA

[S_CMV-IgG]

[S_CMV-IgM]

SOPV-LKC-314

Sérum

 1.  

Stanovení specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou imunoblot

[S_Borrelia b.s.l. IgG konfirm.] [S_Borrelia b.s.l. IgM konfirm.]

 

SOPV-LKC-369

Sérum

 1.  

Současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1p24 antigenu metodou CLIA [S_HIV 1 a 2 Ag,/Ab],

[P_HIV 1 a 2 Ag/ Ab]

SOPV-LKC-683

Sérum, plazma

 1.  

Stanovení celkových protilátek proti Treponema pallidum metodou CLIA [S_Treponema p. celk. protilátky], [P_Treponema p. celk. protilátky]

SOPV-LKC-684

Sérum, plazma

 1.  

Stanovení celkových protilátek proti HCV metodou CLIA

[S_Anti HCV],

[P_Anti HCV]

SOPV-LKC-685

Sérum, plazma

 1.  

Stanoveni HBsAg metodou CLIA [S_HBsAg],

[P_HBsAg]

SOPV-LKC-680

Sérum, plazma

818 - Laboratoř hematologická

 1.  

Stanovení protrombinového testu (PT), INR koagulačně na analyzátoru Sysmex CS2000,[P_QUICK (INR)], [P_PT čas],

[P_PT poměr)]

SOPV-LKC-320

Plazma

 1.  

Stanovení aktivovaného parciálního protrombinového testu (aPTT, aPTT ratio) koagulačně na analyzátoru

Sysmex CS2000, [P_APTT]

SOPV-LKC-273

Plazma

 1.  

Stanovení fibrinogenu koagulačně podle Clausse na analyzátoru Sysmex CS2000
[
P_Fibrinogen]

SOPV-LKC-271

Plazma

 1.  

Krevní obraz Abbott CD Ruby (Leukocyty, Erytrocyty, Trombocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW)

[B_Leukocyty], [B_Erytrocyty], [B_Hemoglobin], [B_Hematokrit], [ERC(B)_MCV], [ERC(B)_MCH], [ERC(B)_MCHC], ERC(B)_RDW], [B_Trombocyty]

[LKC(B)_Neutrofily], [LKC(B)_Lymfocyty], [LKC(B)_Monocyty], [LKC(B)_Eosinofily],

[LKC(B)_Basofily]

SOPV-LKC-223

Žilní krev

 1.  

Stanovení funkční aktivity Faktoru VIII chromogenní metodou na analyzátoru

Sysmex CS2000 [P_Faktor VIII]

SOPV-LKC-262

Plazma

816 - Laboratoř lékařské genetiky

 1.  

Analýza DNA metodou PCR s elektroforetickou detekcí produktu1) [DNA_HLA-B*27],

[DNA_Celiakální sprue],

[DNA_ACE]

SOPV-LKC-2001

DNA

 1.  

Analýza RNA metodou RT-PCR s elektroforetickou detekcí produktu2)

[RNA_BCR/ABL]

SOPV-LKC-2002

RNA

 1.  

Analýza SNP metodou real-time PCR3)

[DNA_FV Leiden_R506Q], [DNA_Prothrombin_G20210A], [DNA_MTHFR_ C677T], [DNA_MTHFR A1298C],

[DNA_PAI-1_4G/5G, [DNA_HFE_C282Y], [DNA_HFE_H63D], [DNA_NOD2/CARD15_R702M], [DNA_NOD2/CARD15_G908R], [DNA_NOD2/CARD15_3020insC], [DNA_LCT_T-13910C], [DNA_LCT_A-22018G],

[DNA_JAK-2_V617F], [DNA_GPIIIa_HPA1_L33P], [DNA_FXIII_V34L]

SOPV-LKC-2003

DNA

 1.  

Mutační analýza genů Sanger sekvenováním 4)

[Wilsonova choroba]

SOPV-LKC-2004

DNA

 1.  

Analýza DNA metodou fluorescenční PCR a fragmentační analýzou5)

[DNA_UGT1A1_TATA box]

SOPV-LKC-2005

DNA

 

V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.

 

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla postupů vyšetření

1, 2, 3 4, 5 (odb.816)

 

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené postupy vyšetření v dané oblasti akreditace při zachování principu měření.

U vyšetření v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

 

Vysvětlivky:

*Alergeny inhalační, inhalační pediatrické, univerzální pediatrické, potravinové, hmyz, atopie

1)  HLA-B*27, DQA1, DQB1, ACE

2)  BCR/ABL

3)  FV Leiden, FII (G20210A), PAI-1 (4G/5G), MTHFR (C677T, A1298C), HFE (C282Y, H63D), NOD2/CARD15 (R702W, G908R, 3020insC), LCT (T-13910C, A-22018G), JAK-2 (V617F), ITGA2 (L33P), FXIII (V34L)

4)  ATP7B (exon 8, 14, 15)

5)  UGT1A1 (TATA box), CALR (exon 9)