Přehled telefonních čísel v laboratoři

 

Telefonní kontakty:

 

 

 

Krevní centrum s.r.o.

 

MUDr. Boris Bubeník,
ředitel Krevního centra s.r.o.

558 605 006, 558 605 018

Vedoucí  Krevního centra

558 605 013

Vedoucí  úseku  biochemie

558 605 015

Vedoucí  úseku  hematologie

558 605 015

Vedoucí  úseku  imunologie

558 605 019

Vedoucí úseku genetiky a laboratoře (NAT)

558 605 019

Účtárna

558 605 025

Centrální  příjem

558 605 024

Centrální  vklad

558 605 002

Biochemická  laboratoř  - analyzátor

558 605 004

Hematologie – krevní obrazy

558 605 005

Laboratoř pro analýzy moče a koagulace

558 605 023

Imunohematologie

558 605 021

Imunologie

558 605 022

Genetika (laboratoř)

558 605 003

Kontrolní laboratoř (NAT)

558 605 029

Odběrové místo Frýdlant nad Ostravicí

558 616 160

Odběrové místo Diagnostické centrum Ostrava

596 138 733

Dopravní služba (vedoucí DZS)

739 477 873

e-mail

krevnicentrum@krevnicentrum.cz

 

Dostupnost informací

 

pondělí–pátek od 7:00 do 17:30 hodin

558 605 002, 558 605 004, 558 605 005, 558 605 021

 

 

 

Nakládání s osobními údaji:

 

Pracovníci laboratoře nakládají s osobními údaji pacientů podle Předpisu č. 372/2011 Sb. – Zákon o zdravotních službách a jejich poskytování, a to podle § 51 o zachování mlčenlivosti a podle § 65 o nahlížení do zdravotnické dokumentace

A dle nebo   dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR