Doba odezvy

Imunofenotypizace  lymfocytů

Základní panel

CD3,CD4,CD8,CD19,

NK(CD16/CD56), CD45

3dny

Imunofenotypizace

HLA B27

 

 

2dny

 

Vzorek: nesrážlivá krev ( antikoagulans EDTA , do doby zpracování uchování vzorku při pokojové teplotě), kostní dřeň (do doby zpracování uchování vzorku při 2-8 oC)

Součástí výsledku je komentář.

Vyšetření je prováděno pondělí až čtvrtek

HLA B27 je prováděno pondělí až pátek