Sérologie a klinické imunologie

Služby poskytované úsekem sérologie a klinické imunologie

  • Běžná vyšetření antiinfekční sérologie jsou prováděna technikou ELISA a CMIA (Borrelia b., Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii, syfilis, EBV, CMV, HIV, VHB, VHA, VHC). Konfirmace jsou prováděny blotovací technikou.
  • Pro potřebu imunologické alergologické praxe provádíme stanovení celkového IgE a specifických IgE.
  • Testované alergeny jsou seskupeny v logicky členěných blocích (inhalační, potravinový, pediatrický, atopy panel, hmyzí jed). Vyšetření je prováděno imunoblotovou technikou.
  • Průtokovou cytometrií je prováděná imunofenotypizace buněk imunitního systému více najdete zde.
  • ELISA metodou je vyšetřována intolerance lepku (DEA gliadin IgA, IgG) a tkáňová trans-glutamináza (IgA, IgG).
  • Autoprotilátky jsou vyšetřovány metodou nepřímé imunofluorescence (ANA, ds-DNA), nebo typizovány imunoblotem (ENA, ANA/ENA imunoblot).
  • Více najdete v Laboratorní příručce - seznam metod zde.

 

Kontakt

Vedoucí úseku:   Mgr. Andrea Lipinová
   
    558 605 015
     
Úsek imunologie-laboratoř:     558 605 022