Lékařské genetiky

Služby poskytované úsekem genetiky

  • Úsek genetiky vznikl v roce 2016, jako nový článek v laboratorním komplementu Laboratoř Krevního centra s.r.o.
  • Základní spektrum molekulárně- genetických vyšetření prováděných u nás v laboratoři najdete v samostatné žádance zde, jejichž součástí je i informovaný souhlas zde.
  • Díky kvalitnímu personálnímu a přístrojovému vybavení naši laboratoře jsme schopni provádět molekulárně genetická vyšetření v souladu s novými diagnostickými trendy
  • Provádíme detekci známých mutací za pomocí PCR, resp. RealTime PCR a detekci mutací přímým sekvenováním k diagnostice monogenně dědičných chorob
  • Konzultační a interpretační služby v oblasti lékařské genetiky,
  • Provádíme testy DNA – určování otcovství (popř.mateřství, rodičovství) včetně znaleckých posudků, které mj. provádíme na žádost oprávněných  k občanskoprávnímu i trestněprávnímu řízení, taktéž i na žádost oprávněných soukromých osob
  • Vyšetření pro samoplátce dle platného ceníku,
  • Komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.
  • Více najdete v Laboratorní příručce - seznam metod zde. 

 

Kontakt

Vedoucí úseku     RNDr. Radmila Richterová
   
    558 605 019
     
Úsek genetiky - laboratoř   558 605 003