Krevní centrum vyjadřuje velké uznání panu Davidu Grygarovi

19. ledna 2017, 10:16

Krevní centrum vyjadřuje velké uznání panu Davidu Grygarovi za jeho obětavost k darování nejvzácnější tekutiny. Svým pozitivním a nezištným postojem přispěl k záchraně mnoha životů, už darováním krve nebo krevní plazmy. Proto si plaketu Dar života od Českého červeného kříže bezpochybně zaslouží a my mu k tomuto dosaženému nejvyššímu ocenění upřímně gratulujeme. Odkaz na článek najdete zde