Odběr plazmy za úhradu

AKCE PRO STUDENTY

 

Darujte krevní plazmu 1x za 14 dní a my Vám měsíčně uhradíme 1200 Kč.*

 

Krevní centrum s.r.o. Frýdek – Místekodběr plazmy za úhradu.

 

Pokud máte zájem přispět k dobré věci, najdete si čas a jste starší 18ti let, tak potom se dostavte k nám, do některých z našich odběrových míst, které se nacházejí ve Frýdku – Místku, Havířově, Bohumíně nebo ve Valašském Meziříčí a darujte krevní plazmu. 

 

Každým dárcovstvím krevní plazmy můžete zachránit život nejen sobě, ale i někomu z Vašich blízkých. Je statisticky dáno, že dva ze tři lidí jsou odkázání během svého života na výrobky z krevní plazmy, které jim zachrání život. Krevní plazma je nenahraditelná pro výrobu životně důležitých léčiv. Proto každým odběrem podporujete výrobu těchto nenahraditelných léků používaných při léčbě dětských i dospělých pacientů.

Vaše rozhodnutí stát se dárcem krevní plazmy je proto velmi důležité.

 

Pokud se tak rozhodnete, tak neváhejte a objednejte se k odběru na kontaktech:

 

Frýdek – Místek, ul. T.G. Masaryka 495

tel.: 558 605 008

mobil: 736 688 767 

Havířov, Dlouhá třída 463/7   

tel.: 596 411 884

mobil: 605 279 112 

Bohumín, ul. Žižkova 306 

tel.: 553 034 803

mobil: 731 588 537 

Valašské Meziříčí, ul. Králová 1285  

tel.: 573 034 132

mobil: 734 215 477

                                  

⃰ Upozornění: na základě výše uvedeného vyplácíme úhrady takto

 

 Každý odběr krevní plazmy 600 Kč

  

⃰⃰⃰⃰⃰Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1x krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy.