Dočasné vyřazení

Důvody dočasného vyřazení dárce

 1. Doba vyloučení 12 měsíců po úplném uzdravení:
  • Dárci, kteří měli kontakt s osobami nakaženými hepatitidou, nebo dárci po pasivní imunizaci imunoglobulinem proti hepatitidě B
  • Dárci, kteří měli sexuální kontakt s prostitutkou /prostitutem (sexuální partneři prostitutek/ prostitutů musí být vyloučeni trvale)
  • Mononukleosa
  • Po přijetí orgánových nebo tkáňových transplantátů
  • Po expoziční imunizaci proti vzteklině
  • Po transfuzi krevních produktů, vyjma autologní krve
  • Po účasti v anti D - imunizačním programu (po poslední imunizaci červenými krvinkami), s výjimkou aktivních účastníků v takovém programu
  • žloutenka a hepatitis - kontakt
 2. Doba vyloučení 6 měsíců po úplném uzdravení:
  • Dárce, kteří pobývali nebo navštívili země se zvýšeným rizikem infekcí přenosných tělesnými tekutinami , jestliže nemůže být vyloučeno rizikové chování dárce.Např. země subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie, Haiti- sexuální kontakt s obyvateli těchto zemí.
  • Osoby, které absolvovaly body piercing nebo podobnou proceduru kožní penetrace, jestliže nemůže být prokázáno provedení za sterilních podmínek
  • Po vyšetřeních/operacích za použití endoskopů nebo katétrů
  • Po propuštění s déle než 3 dny trvající vazby/ zadržení v nápravém zařízení
  • Po velkém chirurgickém zákroku
  • Toxoplasmosa
 3. Doba vyloučení 2 roky po úplném uzdravení:
  • Revmatická horečka
  • Osteomyelitis
  • Brucelosa a obesně antropozonónzy
  • Tuberkulosa
  • Po pasívní imunizaci produkty ze zvířecího séra
 4. Ostatní intervaly vyloučení dárce:
  • 1 týden po malém chirugickém zákroku nebo zubařském výkonu -pokud nejsou komplikace
  • 1 měsíc po imunizaci živými vakcinami(BCG, zardněky, spalničky, příušnice, žlutá horečka, poliomyelitida(orálně), plané neštovice, tyfus, cholera
  • 48 hodin po imunizaci mrtvými, inaktivovanými nebo jinými vakcínami (poliomyelitida, chřipka, klíšťová encefalitida, hepatitida A,B, cholera, záškrt, tetanus, meningitida, vzteklina)
  • 3 měsíce po pasívní imunizaci produkty ze zvířecího séra
  • 1 měsíc po užívání generika finasterid (Proscar) nebo generika isotretinoin(Accutane/Roaccutan)
  • 14 dní po návratu z pobytu ve státech s postižením SARS(Čína - provincie Hongkong, Singapur,, Vietnam,Taiwan,kanada- zejména provincie Ontario, USA) ev. kontakt s lidmi z těchto oblastí
  • po celou dobu těhotenství a po ukončení tak dlouho, jak trvalo samotné těhotenství
  • týden po vymizení příznaků rýmy
  • Při malárii je nutná konzultace s lékařem
  • 2 týdny po vymizení zvýšené tělesné teploty
  • Pylová alergie během sezóny
  • U astmatických problémů nutno konzultovat s lékařem
  • 5 let po kompletním uzdravení onemocnění ledvin
  • 3 týdny po ukončení antibiotické léčby
  • 4 týdny po odstranění přisátého klíštěte (bez příznáků onemocnění)