Dárcovství plazmy s finanční kompenzací

31. ledna 2020, 12:18

 

 

Dárcovství plazmy s finanční kompenzací

 

Do programu dárcovství plazmy s finanční kompenzací se může zařadit každý dárce, u kterého byla provedena v posledním půl roce všechna povinná vyšetření (hepatitida B, C, HIV, Syphylis).

 

Pokud tomu tak není žádáme dárce:

 

    O odběr krve (bezpříspěvkové dárcovství)

    O odběr vzorku k vyšetření povinných testů

 

Částka 600,-kč bude vyplácena dárci za

dokončený odběr.

 

  Odběr plazmy do 250ml

  Změny v KO

Bez nároku na finanční kompenzaci

(dárci zůstávají ostatní benefity)

  Odběr plazmy 250ml-600ml

Finanční kompenzace 300,-kč

(dárci zůstávají ostatní benefity)

  Odběr plazmy 600ml a více

  Porucha na straně KC

  (výpadek el. proudu, porucha 

  přístroje)

Finanční kompenzace 600,-kč

(dárci zůstávají ostatní benefity)