COVID-19

 

Antigenní testování covid 19 - zdarma co 7 dní

Prosíme nevolejte na úsek dárců.

V případě potřeby volejte 558 605 013 nebo 558 605 031.

 

V případě zájmu o antigenní test, v době kratší než 7 dní, nemá pacient test hrazen zdravotní pojišťovnou a je zpoplatněn 200 Kč.

 

Prázdninový provoz viz. článek Prázdninový provoz antigenního testování v KC.

 

V našem zařízení se zatím neprovádí testování metodou PCR testů.

 

Provádíme vyšetření antigenních testů covid-19 nejnovějšími testy Abbott Panbio COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE NASAL. Vzorek pro test se stírá z okraje nosu a ne z nosohltanu jako dříve. Testování je proto pro klienta příjemnější.

Úhrada testu je do odvolání hrazena zdravotními pojišťovnami. Součástí potvrzení o antigenním testu může být i potvrzení (certifikát) v anglickém jazyce, které vydáváme na požádáni.

Odběry provádíme bez objednání.

 

Odběrové místo je v budově Krevního centra s.r.o., tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek. Odběr je prováděn z parkoviště Krevního centra, z viditelně vyznačeného odběrového boxu.

V případě zájmu o stanovení testu protilátek proti covid-19 je odběr ze žilní krve zpoplatněn cca 443 Kč. (Více v článku Testování PROTILÁTEK Covid -19 pro samoplátce.) Odběr se provádí v 1.patře Krevního centra.

Dle vyhlášky § 80 odsl. 1 písm. 9) zákona č. 258/2000 Sb.. 0 ochraně veřejného zdraví !21 D změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 sw), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odsL 2 zákona čł 258/2000 Sb., při pozitivním PCR testu nemá pacient 90 dnů nárok na úhradu antigenního testu zdravotní pojišťovnou. Test si musí uhradit sám.

Prázdninový provoz antigenního testování v KC

22. června 2021, 14:09

 

 

Testování PROTILÁTEK Covid-19 pro samoplátce

13. května 2021, 09:32 | Protilátky: Stanovení protilátek IgG z žilní krve
Provozní doba: Po -Pá 6.00 - 13.30
Místo odběru: Odběrový box v prvním patře Krevního centra
Cena: Níže v článku