COVID-19 a transfuzní služba

15. dubna 2020, 07:55

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 
Společnost pro transfuzní lékařství

V Praze, dne 09.04.2020


COVID-19 a transfuzní služba 


– aktuální doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu.
V souvislosti s vývojem situace ohledně infekce SARS-CoV-2 a výskytu onemocnění COVID-19 výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zdravotnická zařízení transfuzní služby. Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a nenahrazuje zdravý klinický úsudek. 
 
Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace: 14 dní po 2.negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru 

Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací: 28 dní po 2.negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru
 
Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou: 

 

Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény 

 

Kontakt s osobou v karanténě: 14 dní po kontaktu 

 

Pobyt mimo ČR: 28 dní po návratu
 
Reference:
https://www.who.int/publications-detail/maintaining-a-safe-and-adequate-blood-supply-during-thepandemic-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-supply-substances-humanorigin.pdf
 
 
plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D. předseda STL ČLS JEP

 

 

Další informace